SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

11.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine donosi

POSLOVNIČKA ODLUKA
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Punat

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/18) članak 14. stavak 1. alineja 8. mijenja se i glasi:

»- dostavlja usvojene opće akte s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt, i to na način da u slučaju izmjena i dopuna općih akata dostavlja tekst odredaba akta koje se mijenjaju, opći akt čije se odredbe mijenjaju, dopunjavaju ili stavljaju izvan snage te pročišćeni tekst akta u slučaju opsežnijih akata koji su doživjeli više izmjena i dopuna«

Članak 2.

U članku 72. stavku 5. riječi: »središnjeg tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 3.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-5

Punat, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr