SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije 8/18 i 10/19) Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj dana 11. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 34/19) članak 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Punat dugoročno će se zadužiti u 2020. godini do iznosa od 8.544.500,00 kn. Planirani primici od zaduživanja u 2020. godini procijenjuju se na 5.225.500,00 kn, a u 2021. godini na 3.319.000,00 kn. Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima na kraju proračunske godine iznosit će 14.025.500 kn.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-7

Punat, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr