SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

7.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju članova
Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom
dobru Općine Punat

Članak 1.

Ovom Odlukom razrješuju se Predstavnici Općine Punat Nataša Kleković i Elfrida Mahulja kao članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat.

Članak 2.

U članku 1. Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/17) mijenjaju se Predstavnici Općine Punat tako da se umjesto Nataše Kleković imenuje Vedrana Dunato Polonijo, a umjesto Elfride Mahulja imenuje se Lana Orlić.

Članak 2.

Ostale odredbe odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-12

Punat, 11. veljače 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr