SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

4.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2020 godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/19) mijenja se članak 2. točka 2. podtočka 2.1.k) i sada glasi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe ostaju nepromjenjene

Članak 4.

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-8

Punat, 11. veljače 2020.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr