SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

23.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/2019), točke VII. stavka 1. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/19), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 128/ 19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine donijela je

ODLUKU
o minimalnim financijskim standardima, kriterijima
i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske
županije i troškova ogrjeva korisnicima koji se
griju na drva u 2020. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/19) Primorsko-goranskoj županiji osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.058.433 kn.

II.

Sukladno točki III. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini (»Narodne novine« broj 128/19) kriterij za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb je broj zaposlenih (152 zaposlena), dok je mjerilo prosječni mjesečni iznos po radniku.

Sukladno točki IV. iste Odluke kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini za područje Primorsko-goranske županije je 1.100 korisnika (prema broju korisnika planiranom u 2019. godini), a mjerilo za izračun iznosa naknade po pojedinom korisniku je 1.050,00 kn.

III.

Naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2020. godini u Primorsko-goranskoj županiji utvrđuje se u iznosu od 1.050,00 kuna.

Sredstva potrebna za isplatu naknada za troškove ogrjeva u 2020., sukladno mjerilima i kriterijima iz točke II. ove Odluke, utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.155.000,00 kn

Prihvaćanjem kriterija i mjerila iz Odluke Vlade, uz primjenu korektivnih kriterija, te u skladu sa dostavljenim zahtjevima centara za socijalnu skrb, iznos od 3.903.433 kn raspoređuje se centrima za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode.

IV.

Pravo na naknadu za ogrjev iz točke III. stavka 1. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2020./2021., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave sa podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade do rujna 2020. godine.

Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade donijet će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva, u iznosu iz točke III. stavka 2. ove Odluke.

V.

Iznos od 3.903.433 kn iz točke III. stavka 3. ove Odluke raspoređuje se centrima za socijalnu skrb Primorsko- goranske županije za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda kako slijedi:

. Centar za socijalnu skrb Crikvenica 374.750 kn

. Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 309.793 kn

. Centar za socijalnu skrb Krk 355.600 kn

. Centar za socijalnu skrb Opatija 500.000 kn

. Centar za socijalnu skrb Rijeka 2.363.290 kn

VI.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke doznačavat će se centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije sukladno ostvarenim materijalnim i financijskim rashodima, najviše do dva puta mjesečno.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostavljati zahtjev za doznaku sredstava, na za to propisanim obrascima, sa specifikacijom računa.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-33

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr