SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

21.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/ 09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici od 6. veljače 2020. godine donijela je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika
zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-
goranske županije za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) za 2020. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

Članak 2.

Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki godišnji iznos sredstava za svakog člana u Skupštini tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Skupštini prema konačnim rezultatima izbora za članove Skupštine održanim 21. svibnja 2017. godine.

Kod zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka, prema konačnim rezultatima izbora, s koje je izabran član Skupštine koji nije član niti jedne od političkih stranka koje su predložile tu zajedničku listu, sredstva za tog člana Skupštine raspoređuju se političkim strankama koje su predložile zajedničku listu sukladno njihovom sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, razmjerno broju osvojenih mjesta članova u Skupštini.

Ako nezavisni vijećnik postane član političke stranke koja participira u Skupštini, sredstva za redovito godišnje financiranje iz proračuna Primorsko-goranske županije za tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao član i doznačuju se na žiro račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o njegovom eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

Za člana Skupštine podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima dodatno pripada i naknada u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Članak 3.

Za svakog člana Skupštine utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 27.360,00 kuna.

Za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola utvrđuje se dodatno naknada od 2.736,00 kuna, odnosno ukupno godišnji iznos od 30.096,00 kuna.

Utvrđuje se podzastupljenost ženskog spola s 30,4% članova u ukupnom broju članova Skupštine prema konačnim rezultatima izbora za članove Skupštine održanim 21. svibnja 2017. godine.

Članak 4.

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu na način utvrđen člankom 2. ove Odluke kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Skupštini, doznačuje upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu i to na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Skupštini doznačuju se tromjesečno na sljedeći način:

- u veljači 2020. godine za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine;

- u travnju 2020. godine za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine;

- u srpnju 2020. godine za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2020. godine;

- u listopadu 2020. godine za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-29

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr