SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

19.

Na temelju članka 3. Stavka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 15/16), članka 28. Točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18- pročišćeni tekst) i 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. Sjednici od 6. Veljače 2020. Godine donijela je

ODLUKU
o izboru zamjenika predsjednice Antikorupcijskog
povjerenstva na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Dinko Beaković, izabire se za zamjenika predsjednice Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko- goranske županije.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-25

Rijeka, 6. Veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr