SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

16.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15 i 118/18), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/9, 16/1 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj dana 6. veljače 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o ustrojstvu postrojbe civilne zaštite na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina (Postrojba) kao potpora za provođenje mjera civilne zaštite kojih su nositelji operativne snage civilne zaštite s područja Primorsko-goranske županije i koje u okviru redovne djelatnosti provode mjere civilne zaštite.

Članak 2.

Na razini Primorsko-goranske županije osniva se Postrojba koja u svom sastavu ima upravljačku, operativnu i logističku skupinu.

Članak 3.

Popuna Postrojbe iz ove Odluke vršit će se sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim podzakonskim aktima.

Članak 4.

Postrojba će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnost gotovih operativnih snaga. Mobilizaciju provodi Župan samostalno ili na prijedlog Stožera civilne zaštite.

Članak 5.

Sredstva za ustrojavanje, opremanje, obučavanje i ostvarivanje materijalnih prava osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 03/09).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-19

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr