SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 2. Petak, 7. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

11.

Na temelju 45. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točka 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/ 18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 6. veljače 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju gradnje sustava
za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u
sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko
rekreacijskog i turističkog centra Platak

Članak 1.

U Odluci o financiranju gradnje sustava za zasnježenje i uređenja cjelogodišnjih sadržaja u sklopu provedbe projekta Regionalnog sportsko rekreacijskog i turističkog centra Platak (»Službene novine« broj 39/17 i 31/18) članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti tijekom proračunske 2018., 2019. i 2020. godine iz sredstava koja se planiraju na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, stavka 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kako slijedi:

. u 2018. godini u iznosu od 3.000.000,00 kn

. u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 kn

. u 2020. godini u iznosu od 15.000.000,00 kn.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Dodatka Okvirnom sporazumu o financiranju aktivnosti iz članka 1. ove Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-9

Rijeka, 6. veljače 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2128&mjesto=00001&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr