SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
OPĆINA PUNAT

2.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik Općine Punat, donosi

PLAN PRIJMA
u službu u Općinu Punat za 2020. godinu

I.

Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika.

II.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

III.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/18, 39/18 i 29/19) predviđeno je ukupno 17 radnih mjesta, a zaposleno je 15 službenika na neodređeno vrijeme i 2 službenika na određeno vrijeme, što je prikazano u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana.

IV.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat sukladno predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Punat za 2020. godinu, planira se prijam službenika s radnim iskustvom na određeno vrijeme, i to:

- 1 službenika srednje stručne spreme upravne, prometne ili tehničke struke

- 1 službenika srednje stručne spreme gimnazije, društvenog i tehničkog smjera

V.

Na temelju ovog Plana, slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja, a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/20-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-2

Punat, 27. siječnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

 

                    *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2127&mjesto=51521&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr