SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
OPĆINA PUNAT

1.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/09, 130/17 i 114/18) i članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/ 18 i 10/19) načelnik Općine Punat dana 27. siječnja 2020. godine, donosi

PROGRAM
mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih
člakonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je
planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-
zdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2020. godini

Članak 1.

Donosi se Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2020. godini, koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Općina Punat snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

- u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Punat,

- na grobljima u vlasništvu Općine Punat,

- na javnim plažama i kupalištima,

- na javnim prometnim površinama,

- na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Općina Punat nije dužan snositi u slučaju:

- kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

- kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora i ugovorom o zakupu javnih površina (terasa) sklopljenim između Općine Punat kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

Članak 3.

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Općinom Punat sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine.

Članak 4.

Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Punat snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financirat će iz proračunskih sredstava Općine Punat za 2020. godinu.

Članak 6.

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2020. godini izrađen od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koji je sastavni dio ovog Programa, nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 501-01/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-2

Punat, 27. siječnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2127&mjesto=51521&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr