SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
GRAD RAB

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Raba donio je dana 23. siječnja 2020. godine sljedeći

PLAN
prijma u službu u Grad Rab za 2020. godinu

I.

Plan prijma u službu u Grad Rab za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan) donosi se za upravna tijela Grada Raba za 2020. godinu.

II.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Raba za 2020. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/20-01/10.

Ur. broj: 2169-01-01-20-2-1.

Rab, 23. siječnja 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr