SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11 i 4/2018, 96/18, 112/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine PGŽ« 12/13, 18/14 i 4/18), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih odjela Grada Novog Vinodolskog, u skladu s Proračunom Grada Novog Vinodolskog za 2020. godinu (»Službene novine PGŽ« br. 31/19) dana 23. siječnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec., donosi

PLAN
prijma u službu u upravna tijela
Grada Novog Vinodolskog za 2020. godinu

I.

Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2020. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Novog Vinodolskog utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada.

Klasa: 112-01/15-01/1

Ur. broj: 2107/02-04-20-14

Novi Vinodolski, 23. siječnja 2020.

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec., v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2127&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr