SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

1.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko- goranske br 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13, 8/18) na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, općinski načelnik Općine Mrkopalj utvrđuje

PLAN
prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2020. godinu

I.

Ovim se Planom prijma u službu u Općinu Mrkopalj za 2020. godinu utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Općine Mrkopalj u 2020. godini.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme , te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela općine utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/20-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-20-1

Mrkopalj, 8. siječnja 2020.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr