SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 1. Utorak, 28. siječnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

1.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinski načelnik Općine Baška, dana 16. siječnja 2020. godine, donio je

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

I.

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave, na web stranici www.baska.hr i na oglasnoj ploči.

Klasa: 030-01/20-01/1

Ur. broj: 2142-03-02/1-20-1

Baška, 16. siječnja 2020.

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr