SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

82.

Na temelju članka 78. stavka 11. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

I. IZMJENA GODIŠNJEG PLANA
davanja koncesija na području Općine Punat
za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 2. Godišnjeg plan davanja koncesija na području Općine Punat za 2019. godinu («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 42/18) mijenja se i glasi:

»Općina Punat u 2019. godini planira dati sljedeću koncesiju:

1. KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA OBAVLJANJE NADZORA I PREMJEŠTANJE PARKIRANIH VOZILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak postupka davanja koncesije: prosinac 2019. godine,

- procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 15.000,00 kn

- planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18 i 110/18), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 89/14, 92/

14, 64/15, 108/17 i 70/19) i Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/19).«

Članak 2.

Ova I. izmjena Godišnjeg plana davanja koncesija na području Općine Punat za 2019. godinu stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-30

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr