SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

81.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 8/ 18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

Srednjoročni (trogodišnji) plan
davanja koncesija na području Općine Punat
za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Članak 1.

Utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2020. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Punat u razdoblju od 2020. do 2022. godine nema u planu davati koncesije.

Članak 3.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-23

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr