SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

79.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja
i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Punat u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko trošenje sredstava ostvarenih u 2020. godini od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat, i to s osnove: zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanje na korištenje izravnom pogodbom.

Članak 2.

Prihod proračuna Općine Punat ostvaren u visini od 65% ukupnih sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje se nalazi na području Općine Punat iznosi 4.000,00 kuna, a namjenski će se utrošiti za:

- financiranje aktivnosti A 100401 - promidžba i informiranje (natječaji i oglasi).

Članak 3.

Prihod iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-27

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr