SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

78.

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18 i 115/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM
korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu
namjene poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjensko korištenje sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Punat u 2020. godini.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje Programa za 2020. godinu planiraju se u iznosu od 12.000,00 kuna i namjenski će se utrošiti za:

- financiranje kapitalnog projekta K 101002 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - poljski i maslinarski putevi (uređenje ruralnog prostora - sanacija poljskih putova)

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-26

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr