SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

63.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/ 15, 44/17 i 90/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/ 19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine, donosi

IZMJENE
Plana raspodjele sredstava spomeničke
rente za 2019. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu (»Službene novine Promorsko - goranske županije« broj 42/18) u članku 2. umjesto teksta »40.000,00 kuna« treba biti tekst: »60.000,00 kuna«.

Članak 2.

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-15

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr