SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

61.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat, na 25. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine, donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture na području
Općine Punat u 2019. godini«

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 37/18 i 14/19) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sadržaj Programa prikazan je u tablici:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2019. godini članak 3. mijenja se i glasi:

»U skladu sa sadržajem Programa prikazanim u članku 2. troškovi Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu financiraju se sredstvima:

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-13

Punat, 20. prosinca 2019.

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr