SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 34. Subota, 21. prosinca 2019.
OPĆINA PUNAT

60.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Punat za 2019. godinu
s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 42/18 i 14/19) članak 2. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/09

Ur. broj: 2142-02-01-19-12

Punat, 20. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr