SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 33. Ponedjeljak, 16. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

275.

Na temelju članka 3. stavka 1. Odluke o dodjeli zahvalnica i priznanja (KLASA: 022-04/04-03/3, URBROJ: 2170/ 01-92-01-04-6 od 12. veljače 2004. godine i KLASA: 022- 04/09-07-28, URBROJ: 2170/1-05-01/6-09-4 od 14. prosinca 2009. godine), članka 11. stavka 4. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 36/14), članka 52. točke 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 , 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/ 16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 9. prosinca 2019. godine, donio je

ODLUKU
o dodjeli priznanja

I.

Zajednici Albanaca Primorsko-goranske županije dodjeljuje se priznanje Primorsko-goranske županije povodom 25 godina od osnivanja i neprekidan aktivan rad, te za izniman doprinos multikulturalnosti, te poštivanju i prihvaćanju različitosti u Primorsko-goranskoj županiji.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/19-01/42

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-19-23

Rijeka, 9. prosinca 2019.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2123&mjesto=00001&odluka=275
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr