SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
OPĆINA MATULJI
35

31.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 9. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« broj 19/02 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za društvene djelatnosti
Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

U Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji imenuju se:

1. Marijana Kalčić, Matulji, Rukavac 188, za predsjednika

2. Vlado Kos, Matulji, Rukavac 233, za člana

3. Dunja Krnjatić, Matulji, Rukavac 27 a, za člana

4. Ervin Dubrović, Matulji, Ul. Antona Dubrovića 2a, za člana

5. Marija Udović, Rupa 62, za člana

Članak 2.

Nadležnost Odbora za društvene djelatnosti utvrđena je člankom 9. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2156-04/05-06

Matulji, 4. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=135&mjesto=51211&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr