SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 21. Petak, 29. srpnja 2005.
OPĆINA MATULJI
35

29.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 11. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« broj 19/02 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2005. godine donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za stambeno komunalna i
imovinsko pravna pitanja Općinskog vijeća
Općine Matulji

Članak 1.

U Odbor za STAMBENO KOMUNALNA I IMOVINSKO PRAVNA PITANJA Općinskog vijeća Općine Matulji imenuju se:.

1. Tedi Babić, Matulji, Cesta Dalmatinskih brigada 9, za predsjednika

2. Dominik Simčić, Šapjane 73, za člana

3. Marin Klanac, Zvoneća 10, za člana

4. Aldo Barbić, Matulji, Kvarnerska cesta 77a, za člana

5. Stjepan Korošec, pravnik, Matulji, Antončićeva 41, za člana

Članak 2.

Nadležnost Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko pravna pitanja utvrđena je člankom 11. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/7

Ur. broj: 2156-04/05-06

Matulji, 4. srpnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=135&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr