SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

75.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18 ), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Koeficijent za obračun plaće Višeg savjetnika - Koordinatora EU projekata, koji se zapošljava na određeno vrijeme radi provedbe projekata koji se financiraju iz sredstava EU fondova:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/17, 39/18 i 12/19).

Klasa: 011-01/19-01/0037

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-3

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr