SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

73.

Na temelju članka 16. Zakon o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji (»Službenim novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 29/14, 4/15- pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine donosi

PLAN
RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI
ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

Članak 1.

»Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa planiranih Proračunom za 2020. godinu i projekcijom za 2021. i 2022. godinu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Plan razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022. godine stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/19-01/0008

Ur. broj: 2156/04-01/01-01/19-2

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr