SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

71.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13, 65/17 i 4/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/ 14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. donosi

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA
ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH
ZGRADA U PROSTORU NA PODRUČJU
OPĆINE MATULJI U 2020.GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji za 2020. godinu

Proračunom Općine Matulji za 2020.godinu planirani su prihodi sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u visini od 40.000 kuna.

Članak 2.

Planirani prihodi Proračuna iz članka 1. raspoređuju se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu planiranih u okviru Razdjela 2; Glave 2002: Jedinstveni upravni odjel; Program: Prostorno planiranje; Projekt: K20081-Prostorni planovi.

U slučaju da se prihodi proračuna iz članka 1. ostvare iznad planiranog iznosa cjelokupan iznos više ostvarenih prihoda koristit će se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2020. godinu iz stavka 1.ovog članka.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/19-01/0016

Ur. broj: 2156/04-01/01-01/19-2

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr