SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

70.

Temeljem članka 37. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM
GRAĐENJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

1. Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture utvrđuju se građevine komunalne infrastrukture koje se planiraju graditi u 2020. godini na području Općine Matulji.

2. Programom građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu planiraju se graditi građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, te građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi na uređenim dijelovima građevinskog područja.

Članak 2.

1. Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja (procjenu troškova građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, razvrstane prema vrsti komunalne infrastrukture.

2. Programom se planiraju graditi građevine komunalne infrastrukture prama slijedećim vrstama s procijenjenim vrijednostima i izvorima financiranja:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

1. Unutar vrsti komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa, građevine koje se planiraju graditi razvrstane su prema područjima u kojim je planirana gradnja s opisom troškova i procijenjenom vrijednosti.

2. Gradnja građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planira se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

3. Gradnja građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja planira se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/19-01/0006

Ur. broj: 2156-04-01/01-01/19-0002

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr