SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
OPĆINA MATULJI

69.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim komunalnim djelatnostima:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. Održavanje javnih zelenih površina

5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. Održavanje čistoće javnih površina

7. Održavanje javne rasvjete.

8. Obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

9. Obavljanje higijeničarskih usluga

10. Ostalo

Članak 2.

2. Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa:

a/Prihodi od komunalne naknade . . . . 5.100.000,00 kn

b/Vlastiti prihodi (kazne
komunalnog redara)
. . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

c/Opći prihodi i primici . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

d/Boravišne pristojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

e/Prihodi od šumskog doprinosa . . . . . . 170.000,00 kn

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.365.000,00 kn

Članak 3.

Programom se planira održavati komunalna infrastruktura prema sljedećim vrstama, s opisom i opsegom poslova, te s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/19-01/0005

Ur. broj: 2156/04-01/01-1/19-0002

Matulji, 10. prosinca 2019.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec. v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2122&mjesto=51211&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr