SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

270.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj
za preuzimanje obveza na teret sredstava za
decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije
u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju,
dogradnju i nadogradnju objekta Park ll i kuhinje

Članak 1.

Daje se suglasnost Lječilištu za preuzimanje obveza ne teret sredstva za decentralizirane funkcije Primorsko goranske županije u razdoblju od 2020. do 2021. godine za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju objekta Park ll i kuhinje u sljedećim iznosima:

- U 2020. godini 10.342.800,00 kn

- U 2021. godini 4.346.363,95 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-70

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr