SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

269.

Na temelju članka 44. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa
projekta »Lječilišni centar Veli Lošinj« s prijedlogom
financiranja 3. faze: Rekonstrukcija, dogradnja
i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje
od 2019. do 2021. godine.

Članak 1.

Prihvaća se nastavak razvojnog ciklusa projekta revitalizacije Lječilišta Veli Lošinj: 3. faza: Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

»Članak 2.

Primorsko-goranska županija sufinancirati će 3. fazu projekta »Lječilišnog centra Veli Lošinj« - rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta Park ll i kuhinja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 22.488.679,95 kn a dinamika financiranja po godinama je kako slijedi:

- u 2019. godini ukupan iznos obveza po Ugovoru iznosi 1.913.196,00 kn od čega je 959.196,00 kn iz izvora 111 - opći prihodi i primici, 954.000,00 kn iz izvora 721 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 954.000,00 kn.

- u 2020. godini ukupan iznos obveze je 14.835.960,00 kn od čega je 1.193.160,00 kn iz izvora 111 - općih prihodi i primici, 10.342.800,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije i 3.300.000,00 je iz izvora 831- namjenski prihodi i primici

- u 2021. godini ukupan iznos obveza po Ugovoru iznosi 5.739.523,95 kn od čega je: 1.393.160,00 kn iz izvora 111 - opći prihodi i primici i 4.346.363,95 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-69

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr