SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

266.

Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 13. točke 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99 i 35/08), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 25. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske
lučke uprave Cres

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10 i 36/14) mijenja se i glasi:

»Sjedište Županijske lučke uprave je u Cresu, Cons 11/ II«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-64

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr