SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 32. Petak, 13. prosinca 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

262.

Na temelju članka 30. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11), članka 3. Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 24/06), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 18/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici dana 12. prosinca 2019. godine donijela je

ODLUKU
o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća
nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu članovima vijeća nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeće) koja djeluju na području Primorsko-goranske županije, te pravo na nagradu predstavnicima nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: predstavnici) koji djeluju na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Kao temelj za određivanje visine nagrade uzima se iznos dnevnice za službeno putovanje u zemlji koja se priznaje službenicima u upravnim tijelima Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu dnevnica).

Članak 3.

Članovi vijeća ostvaruju pravo na osnovnu mjesečnu naknadu (u neto iznosima):

. Predsjednik vijeća 50 % dnevnice

. Potpredsjednik vijeća 25 % dnevnice

. ostali članovi vijeća 15 % dnevnice

Svi članovi vijeća ostvaruju pravo na dodatnu mjesečnu nagradu u visini jedne dnevnice i to samo u mjesecu u kojem su sudjelovali na sjednici vijeća i to najviše za četiri mjeseci godišnje.

Članak 4.

Predstavnik nacionalne manjine ostvaruje pravo na jedinstvenu mjesečnu nagradu u visini 75 % dnevnice.

Članak 5.

Osim prava na nagradu u visini određenoj člankom 2. ove Odluke, članovi vijeća imaju i pravo na naknadu prijevoznih troškova za prisustvovanje sjednici vijeća, u visini cijene povratne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto prebivališta udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Članak 6.

Pravo na nagradu određenu člankom 3 i člankom 4. ove Odluke nemaju članovi vijeća, odnosno predstavnici, ukoliko su zaposlenici ili dužnosnici Primorsko-goranske županije, već imaju samo pravo na naknadu prijevoznih troškova za prisustvovanje sjednici vijeća, sukladno članku 5. ove Odluke.

Članak 7.

Osnovna mjesečna nagrada članovima vijeća, određena člankom 3. stavak 1. ove Odluke, odnosno jedinstvena mjesečna nagrada predstavnicima, određena člankom 4. ove Odluke, isplaćivati će se šestomjesečno (u neto iznosu), na njihov osobni žiro, i to posljednjih 15 dana prije isteka šestomjesečnog razdoblja za koje se isplaćuje (od 15. do 30. lipnja, odnosno od 15. do 31. prosinca svake godine).

Članak 8.

Dopunska mjesečna nagrada članovima vijeća, određena člankom 3. stavak 2. ove Odluke, odnosno naknada prijevoznih troškova određena člankom 5. ove Odluke, isplaćivati će se na osobni žiro račun članova vijeća temeljem dostavljenog zapisnika o održanoj sjednici i ovjerene liste s potpisima prisutnih članova vijeća, najkasnije u roku od 15 dana od dostave zapisnika i potpisne liste.

Članak 9.

Osnovna i mjesečna nagrada članovima vijeća i predstavnicima (u neto iznosu) isplaćivati će se izravno, s računa Primorsko-goranske županije, na njihove osobne žiro račune, a Primorsko-goranska županija će temeljem Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16,106/18) uplaćivati i potrebne poreze i prireze.

Članak 10.

Novčana sredstva za nagrade i troškove utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 12/07).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-55

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr