SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA VRBNIK

63.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 132/12, 157/13, 152/14 i 44/ 17) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/ 13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 5. prosinca 2020. godine donijelo je

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2020. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente na aktivnosti za očuvanje materijalne i nematerijalne spomeničke baštine.

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Vrbnik za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1.ovog članka, po aktivnostima utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 400-01/19-01/64

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr