SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA VRBNIK

62.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/128, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj 5. prosinca 2020. godine donijelo je

PROGRAM
korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Vrbnik u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se nemjensko korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik.

Članak 2.

Planirana sredstava koristit će se za financiranje rashoda projekta T010201 - strat. plan razv. prometa - procjena utjecaja na okoliš kako slijedi:

PRIHODI

1.Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik - 30.000,00 kuna

RASHODI

1.Strat. plan razv. prometa - procjena utjecaja na okoliš - 30.000,00 kuna

Nominalni iznos sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju dostavljenih rješenja o izvedenom stanju te naplaćenih izdanih rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Vrbnik.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 400-01/19-01/65

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 5. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr