SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA VRBNIK

57.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i čanka 42.Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Županije primorsko goranske broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18 i 37/18) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 5. prosinca 2019.godine donijelo je

III. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim III. Izmjenama Programa utvrđuju se oblici ,opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2019.godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1.ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2019.godinu obuhvaćena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1. FESTIVAL FOLKLORA

- PLANIRANI RASHODI: 7.000,00 kuna

2. RADIO OK

- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

3. VKD FRANKOPAN

- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

4. UDRUŽENJE SOPAC OTOKA KRKA

- PLANIRANI RASHODI :1.000,00 kuna

5. OSTALI PROGRAMI U KULTURI

- PLANIRANA SREDSTVA :10.000,00 kuna

6. GLAZBENA ŠKOLA

- PLANRANI RASHODI :27.100,00 kuna

7. MAŠKARE

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

8. NABAVA NOŠNJI

- PLANIRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

Članak 3.

Ove III. Izmjene Programa stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:400-01/01-19/53

Ur. broj: 2142-07-03-19-1

Vrbnik, 5. prosinca 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Juranić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr