SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD RAB

82.

Na temelju Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini KLASA: 023-01/19-01/8 UR. BROJ: 2169-01-01-19-1-1 od 21. siječnja 2019. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/19), Gradonačelnik Grada Raba dana 6. prosinca 2019. donosi

IZMJENE PROGRAMA
mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini

Članak 1.

U Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/19, u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. broj »100.000,00 kuna« zamjenjuje se brojem »50.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. Programa broj »5.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. Programa broj »5.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 5. Programa broj »5.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 4. Programa broj »5.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 3. Programa broj »25.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »10.000,00 kn«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 2. Programa broj »40.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »20.000,00 kn«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 2. Programa broj »5.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »4.000,00 kn«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/151.

Ur. broj: 2169-01-01-19-2-1.

Rab, 6. prosinca 2019.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr