SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD RAB

81.

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2019. godinu KLASA: 023-06/19-01/23 UR.BROJ: 2169-01-01-19-3-1 od 14. veljače 2019. godine ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/ 19), Gradonačelnik Grada Raba dana 6. prosinca 2019. donosi

IZMJENE PROGRAMA
potpora poljoprivredi na području Grada Raba
za 2019. godinu

Članak 1.

U Programu potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 4/19, u daljnjem tekstu: Program) u članku 5. stavku 1. broj »150.000,00 kuna« zamjenjuje se brojem »120.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 5. Programa broj »13.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »3.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 4. Programa broj »15.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. Programa broj »30.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 3. Programa broj »3.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. Programa broj »6.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. Programa broj »10.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 4. Programa broj »6.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »1.000,00 kn«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. Programa broj »50.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »80.000,00 kn«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/19-01/151.

Ur. broj: 2169-01-01-19-1-1.

Rab, 6. prosinca 2019.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr