SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

73.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 33. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18), sukladno članku 9. stavak 1. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/19) Gradsko vijeće na 31. sjednici održanoj 3. prosinca 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu
javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Osniva se Komisija za dodjelu javnih priznanja koju čini 7 članova priznatih stručnjaka iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.

Članak 2.

U Komisiju za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog biraju se:

1. Miljenko Žanić, predsjednik,

2. Barbara Kalanj Butković, član,

3. Marinko Buljat, član,

4. Đurđica Krišković, član,

5. Dajana Lušić, član,

6. Hrvoje Sokolić, član,

7. Svemir Rakar, član.

Članak 3.

Komisija za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog obavlja poslove iz Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/19).

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i izboru članova Komisije za dodjelu priznanja Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 28/17).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/17-50/9

Ur. broj: 2107/02-01-19-3

Novi Vinodolski, 3. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51250&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr