SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

71.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 31. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. godine donosi

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2020. godinu

Članak 1.

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn i to:

- 19.000,00 kn temeljem površine objekta u kojem se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

- 11.000,00 kn temeljem stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline

Članak 3.

Raspored financijskih sredstava iz članka 2. po projektima utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 363-02/19-01/54

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 3. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51250&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr