SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

69.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 31. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih proračunskih stavki po djelatnostima za 2020. godinu.

Članak 2.

Prihodi u kunama utvrđeni ovim Programom su kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Za potrebe održavanja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 7.545.000,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Neutrošeni prihod od komunalne naknade u iznosu od 500.000,00 kn utrošit će se za građenje komunalne infrastrukture što je prikazano u Programu građenja komunalne infrastrukture.

Članak 5.

Realizacija planiranih rashoda za čistoću prometnica i javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje pomorskog dobra, održavanje oborinske odvodnje, vršit će se u obujmu i dinamici koje odobri Gradonačelnik svojim Zaključkom.

Članak 6.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2020. godine.

Klasa: 363-02/19-01/51

Ur. broj: 2107/02-01-19-2

Novi Vinodolski, 3. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51250&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr