SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

68.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeća Grada Novog Vinodolskog, na 31. sjednici sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. godine donosi

PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja i procjena troškova građenja komunalne infrastrukture za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine.

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje komunalne infrastrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operatera u ukupnom iznosu od 4.576.000,00 kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Duplja sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te djelomično iz proračuna Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Uređenje dijela Parka Ivana Mažžuranića sufinancirat će se iz EU fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Lagur Tunere.

Uređenje dječjeg igrališta Škola sufinancirat će se iz EU fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj putem LAG-a Vinodol.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s podnošenjem izvješća o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2020. godine.

Klasa: 363-02/19-01/48

Ur. broj: 2107/02-04-19-2

Novi Vinodolski, 3. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr