SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
GRAD NOVI VINODOLSKI

67.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/ 14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 31. sjednici održanoj dana 3. prosinca 2019. godine donijelo je

PROGRAM
GOSPODARENJA PROSTOROM, IMOVINOM
I ZAŠTITE KULTURNE I SAKRALNE
BAŠTINE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacije sukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 13.662.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Za VI. i VII. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV očekuje se sufinanciranje Ministarstva turizma u iznosu od 500.000,00 kn i Primorsko-goranske županije u iznosu od 50.000,00 kn.

Za uređenje unutrašnjosti kuće braće Mažuranić očekuje se sufinanciranje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 500.000,00 kn i Primorsko-goranske županije u iznosu od 200.000,00 kn.

Za idejni i izvedbeni projekt oblikovanja postava muzeja očekuje se sufinanciranje Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn i Primorsko-goranske županije u iznosu od 100.000,00 kn.

Za sanaciju pomorskog dobra očekuje se sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Za dogradnju dječjeg vrtića Fijolica očekuje se sufinanciranje iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 2.930.000,00 ln, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 515.000,00 kn

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na pet programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-19-8

Novi Vinodolski, 3. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2121&mjesto=51250&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr