SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

97.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine usvaja

ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine Baška
u 2019. godini

I.

Općina Baška je osnovala tijela i donijela sve akte, u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), a kako je to utvrđeno i Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2019. godini.

Procjenu rizika od velikih nesreća Općinsko vijeće Općine Baška donijelo je 28. ožujka 2018. godine.

Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Baška Općinsko vijeće donijelo je 20. ožujka 2019. godine.

Plan vježbi civilne zaštite u 2020. godini Općinski načelnik je donio 10. srpnja 2019. godine.

Na području Općine Baška aktivnosti civilne zaštite provode:

.Stožer civilne zaštite,

.Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

.pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška, HGSS...),

.pravne osobe koje je Općinsko vijeće Općine Baška odredilo pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Baška (T.D. Baška d.o.o. Baška, PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Podružnica Rijeka, ogranak Baška, Lovačko društvo »Orebica«, LJ »Kamenjarka« Baška, ŠRD »Škrpina« Baška, Ugostiteljstvo i prijevoz »Oleander«, vl. Vanes Dekanić, Obrt »Građevinarstvo Jurešić«, vl. Darijo Jurešić, Hotel Heritage Forza, Valamar riviera d.d., Uslužni obrt Robi, vl. Robert Grlj.)

II.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Članovi Stožera, gotovo svi, prošli su potrebnu obuku. U 2019. godini Stožer je održao sjednicu 15. svibnja 2019. godine, na kojoj je, među ostalim utvrdio Plan rada za požarnu sezonu 2019. godine i usvojio financijski plan za provođenje zadataka tijekom požarne sezone.

III.

VATROGASNE SNAGE

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

u 2019. godini u Općini Baška su, kao i prethodnih godina realizirane sljedeće aktivnosti:

.Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara,

.s Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen ugovor, među ostalim, i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Okosnicu civilne zaštite na području Općine Baška čine vatrogasne snage, koje čine:

1. JVP Krk,

2. DVD Baška.

U 2019. godini DVD Baška, sukladno dostavljenom izvješću, interveniralo je u 25 slučajeva, od čega na gašenju 2 požara na otvorenom prostoru, 2 dimnjaka, te požara trafostanice i automobila.

IV.

PRAVNE OSOBE I SLUŽBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM, ILI ODREĐENIM OBLIKOM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

U 2019. godini Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka je imale 4 akcije potrage i jedno dežurstvo na području Općine Baška.

Ostale pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem, ili određenim oblikom civilne zaštite, bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Dom zdravlja; Hitna medicinska pomoć, Ordinacije opće medicine dr. Snježane Grgurić i Turističke ambulante, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Baška, Gradsko društvo Crvenog križa Krk, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Veterinarska stanica Rijeka) provodile su aktivnosti, sukladno vlastitim planovima i potrebama službe.

V.

OSTALO

I dalje je na snazi Plan postupanja u otklanjanju posljedica mogućih vremenskih nepogoda tijekom zimskih mjeseci na području Općine Baška iz 2012. godine, kojim su propisane mjere, kako održavanja prometnica, tako i postupanja nadležnih službi u pomoći ugroženom stanovništvu, kao posljedicu mogućih ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika.

VI.

ZAKLJUČAK

Postojeće snage civilne zaštite udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za civilnu zaštitu, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Kontinuirana obveza je sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-23

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr