SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

96.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine donosi

GODIŠNJI PLAN
razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Baška za 2020. godinu s financijskim učincima
za trogodišnje razdoblje

Članak 1.

Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2020. godinu donosi se na temelju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2019. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Baška za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Članak 2.

Tijekom 2020. godine:

.Izradit će se analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2020. godinu,

.Donijet će se Godišnji plan aktivnosti sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,

.Donijet će se plan vježbi civilne zaštite za 2021. godinu,

.Sjednice Stožera civilne zaštite održavat će se prema potrebi,

.DVD Baška, kao provoditelj mjera i aktivnosti postrojbe civilne zaštite na području Općine Baška, nastavit će djelovati u skladu sa svojim planom i programom rada u 2019. godini, a tako se očekuje i od JVP Grada Krka,

.Službe pravnih osoba, koje se civilnom zaštitom bave u svojoj redovitoj djelatnosti, nastavit će djelovati u skladu sa svojim planovima i programima rada za 2020. godinu, a provedba njihovih aktivnosti nastavit će se sufinancirati,

.Provodit će se edukacija i osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, ali i stanovništva,

.Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite djelovat će u skladu sa svojim planovima i programima, utvrđenima i Planom djelovanja civilne zaštite i s njima će se zaključiti odgovarajući ugovor o suradnji.

Članak 3.

Plan financijskih sredstava za razvoj sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje na području Općine Baška sastavni je dio ovog plana.

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Ovaj Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška za 2020. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-24

Baška, 4. prosinca 2019.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-24

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr