SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

89.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
na području Općine Baška u 2020. godini

Članak 1.

Programom zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osigurava se djelomična provedba preventivne i primarne zdravstvene zaštite, veterinarske službe, te zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same, niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati zdravstveni i opći životni standard svih građana, prvenstveno onih socijalno ugroženih i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška, mjerama zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, te pružanjem socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/10, 36/10, 35/14), a temeljem akata nadležnih tijela, nastoji ostvariti ciljeve iz prethodnog članka.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.Dom zdravlja PGŽ - tečaj za trudnice 1.600,00 kn

.veterinarske usluge 45.000,00 kn

.stalna mjesečna novčana pomoć 46.800,00 kn

.jednokratna novčana pomoć 40.000,00 kn

.sufinanciranje troškova stanovanja 80.000,00 kn

.pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 20.000,00 kn

.sufinanciranje školske marende
i školskih izleta 16.000,00 kn

.roditeljske naknade za novorođenčad 145.000,00 kn

.pomoć u kući - gerontodomaćica 70.000,00 kn

.pomoć u kući - topli obrok 10.000,00 kn

.sufinanciranje udruga osoba
s invaliditetom 10.000,00 kn

.Crveni križ 46.000,00 kn

UKUPNO 530.400,00 kn

Sredstva za ostvarenje programa iz stavka 1. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.opći prihodi 483.500,00 kn

.pomoći iz proračuna 1.900,00 kn

.komunalna naknada 45.000,00 kn.

Članak 5.

Raspored, odnosno isplatu sredstava, sukladno pravovaljanoj odnosnoj dokumentaciji i odlukama izvršnog tijela, obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-14

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr