SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

88.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Baška u 2020. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Baška u svezi s:

.promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih, tradicionalnih manifestacija, te zaštitom spomenika kulture,

.društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

.sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti.

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu:

.sufinanciranje programa, odnosno
aktivnosti udruga u kulturi 213.000,00 kn

.mala škola glagoljice 5.000,00 kn

.sufinanciranje bibliobusa 18.000,00 kn

.Festival folklora otoka Krka 7.000,00 kn

UKUPNO 243.000,00 kn

Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti iz područja kulture iz prethodnog stavka ovoga članka osiguravaju se u cijelosti iz općih prihoda.

Članak 3.

Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2020. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 2.221.500,00 kn

.dječji vrtić - nabava opreme 17.500,00 kn

.OŠ - izborna nastava robotike 35.300,00 kn

.sufinanciranje školske marende,
izleti, predstave 84.200,00 kn

.sufinanciranje produženog boravka 134.000,00 kn

.sufinanciranje rada voditelja 23.431,00 kn

.nabava knjiga za školsku knjižnicu 5.000,00 kn

.SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir« 8.000,00 kn

.stipendije 165.000,00 kn

.sufinanciranje nabave udžbenika 95.000,00 kn

.sufinanciranje prijevoza učenika
i studenata 22.000,00 kn

.nagrađivanje uspješnih učenika
i mentora 10.000,00 kn

UKUPNO 2.820.931,00 kn

Sredstva za zadovoljenje potreba u obrazovanju, od predškolskog odgoja do studija osiguravaju se u cijelosti iz općih prihoda.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, obavlja isplatu sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-13

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr