SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

85.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/08), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/18, 16/19, 22/19) članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2019. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

. financiranje rada dječjeg vrtića 2,194.920,00

. dječji vrtić - nabava opreme 57.681,00

. OŠ - izborna nastava; robotika 35.300,00

. sufinanciranje školske marende, izleti, predstave 84.200,00

. sufinanciranje produženog boravka 110.000,00

. sufinanciranje rada voditelja 23.431,00

. nabava knjiga 5.000,00

. SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 8.000,00

. Stipendije 138.500,00

. sufinanciranje nabave udžbenika 91.338,00

. sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 14.200,00

Ukupno: 2.762.570,00

Sredstva za zadovoljenje potreba u obrazovanju, od predškolskog odgoja do studija, osiguravaju se iz općih prihoda.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-9

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr