SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 31. Ponedjeljak, 9. prosinca 2019.
OPĆINA BAŠKA

83.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 4. prosinca 2019. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba
iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području
Općine Baška u 2019. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/18, 16/19, 22/19) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2019. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.Dom zdravlja PGŽ - tečaj za trudnice 1.600,00

.veterinarske usluge 50.000,00

.KBC Rijeka 53.000,00

.stalna mjesečna novčana pomoć 44.400,00

.jednokratna novčana pomoć 35.000,00

.sufinanciranje troškova stanovanja 80.000,00

.pomoć u prigodi blagdana
(novčana i namirnice) 21.200,00

.sufinanciranje školske marende
i školskih izleta 10.000,00

.roditeljske naknade za novorođenčad 130.000,00

.pomoć u kući - gerontodomaćica 70.000,00

.pomoć u kući - topli obrok 3.000,00

.sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom 10.000,00

.Crveni križ 46.000,00

Ukupno: 554.200,00

Sredstva za ostvarenje programa iz stavka 1. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.Opći prihodi - 552.300,00 kuna,

.Pomoći iz proračuna - 1.900,00 kuna.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/19-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-19-7

Baška, 4. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr